Ακριβότερη η εξαγορά πλασματικών ετών για τη σύνταξη

Ακριβότερα έγιναν τα πλασματικά έτη για όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να εξαγοράσουν έτη ασφάλισης προκειμένου να κατοχυρώσουν ταχύτερα το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 Η εξαγορά είναι ακριβότερη για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα με υψηλές αποδοχές. Αντίθετα, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για τους δημοσίους υπάλληλους, για μισθωτούς με μισθούς έως 850 ευρώ και για ελευθέρους επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλό εισόδημα και με τον νέο τρόπο πληρώνουν χαμηλές εισφορές.

Η χρήση των πλασματικών ετών συμφέρει πλέον τους ασφαλισμένους είτε για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αναδρομικά με διατάξεις και όρια ηλικίας του 2011 και του 2012 – ώστε συμπληρώνοντας τα εν λόγω όρια εντός του 2017 να αποχωρήσουν – είτε για να συμπληρώσουν εντός του τρέχοντος έτους την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας να συνταξιοδοτηθούν.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, η χρήση των πλασματικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης. Στο Δημόσιο προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως και 12 πλασματικών ετών, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια.

Τονίζεται ότι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση και δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. Λαμβάνονται ωστόσο υπόψη για την εθνική σύνταξη. Αντίστοιχα, χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται για ποσοστά αναπλήρωσης, συντάξιμες αποδοχές και εθνική σύνταξη.