ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από τι θα κριθεί το ύψος των κτηρίων στο Ελληνικό – Η απόφαση Κονιόρδου

Το υπέρμετρο ύψος δεν συνάδει με την ύπαρξη αρχαιοτήτων και το ιστορικό αττικό τοπίο και κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν τα προτεινόμενα υψηλά κτίρια κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών αναφέρει η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου με την οποία εγκρίνονται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης του Ελληνικού.

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη απόφαση, που επικυρώνει την γνωμοδότηση του ΚΑΣ  της 3ης Οκτωβρίου, ορίζει περιορισμό στο ύψος των κτηρίων της επένδυσης, το οποίο θα επανεξεταστεί όταν εκπονηθούν οι πολεοδομικές μελέτης του έργου. Σημειώνεται ότι το επενδυτικό σχέδιο της κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής την Lamda Development προβλέπει την υλοποίηση ουρανοξυστών ύψους έως 200 μέτρων.

Τα βασικά σημεία της απόφασης Κονιόρδου

Η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού προσδιορίζει ως επί το πλείστον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιολογικές ανασκαφές, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι:

-Ο χώρος σε απόσταση όχι μικρότερη των 100 μ. του περιγράμματος του αρχικού και πραγματικού κτηρίου του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου να παραμείνει ελεύθερος και να καθαιρεθούν οι μεταγενέστερες προσθήκες.

-το υπέρμετρο ύψος δεν συνάδει με την ύπαρξη αρχαιοτήτων και
το ιστορικό αττικό τοπίο και κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν τα προτεινόμενα υψηλά κτίρια κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών

Αναλυτικά η απόφαση