ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βρήκε νομικό κενό στην απόφαση Γαβρόγλου το ΣτΕ!

Οι σύμβουλοι Επικρατείας διαπίστωσαν ότι το Σύνταγμα δεν παρέχει την εξουσιοδότηση στον υπουργό Παιδείας να εκδίδει τα αναγκαία εκείνα Προεδρικά Διατάγματα που θα καθορίζουν  τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τμημάτων ορισμένων ΑΕΙ

Συνταγματικό και νομικό κενό εντόπισαν οι σύμβουλοι Επικρατείας στο νομοθετικό πλαίσιο για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ορισμένων τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων).

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι το Σύνταγμα δεν παρέχει την εξουσιοδότηση στον υπουργό Παιδείας να εκδίδει τα αναγκαία εκείνα Προεδρικά Διατάγματα που θα καθορίζουν  τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τμημάτων ορισμένων ΑΕΙ, αλλά ούτε και η ισχύουσα νομοθεσία δίνει αυτή την δυνατότητα στον υπουργό Παιδείας. Αντίθετα, τόσο το Σύνταγμα όσο και η νομοθεσία, προβλέπουν την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τον   καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στρεφόμενος κατά του υπουργού Παιδείας.

Ο Σύλλογος ζητεί από το ΣτΕ να ακυρωθεί η άρνηση του υπουργείου Παιδείας να εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο να καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι από τη νομοθεσία (νόμος 1268/1982) δεν σχετίζεται η εγγραφή στο ΤΕΕ με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και ούτε η μη έκδοση διατάγματος είναι  αντίθετη με το άρθρο 5 του Συντάγματος που προστατεύει την εργασία και το επάγγελμα.

Κανένας νόμος δεν παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος επαγγελματικής κατοχύρωσης πτυχιούχων πανεπιστημιακού Τμήματος με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας και προσθέτουν  ότι αντίθετα προβλέπεται για αποφοίτους των ΤΕΙ.

Σε άλλο σημείο της υπ’ αριθμ. 2010/2017 αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του νόμου 4009/2011 δεν παρέχεται πλέον εξουσιοδότηση προς τον υπουργό Παιδείας για να εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο να καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τμημάτων  των ΑΕΙ (εξαιρούνται για παράδειγμα οι δικηγόροι, καθώς έχουν δικό τους σύστημα επαγγελματικής αναγνώρισης, όπως είναι εξετάσεις, κ.λπ.).

Τέτοια υποχρέωση, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, δεν απορρέει ευθέως και αμέσως  -χωρίς την μεσολάβηση του νόμου- ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, σε αντίθεση με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, που προβλέπει για τους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Τελικά, λόγω της σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν η 5μελής σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Νικόλαο Μαρκουλάκη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο, παρέπεμψαν το όλο ζήτημα στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.