ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Έκλεισε με ύφεση το 2016 – Δικαιώνει τον Αντώνη Σαμαρά

Ύφεση 0,2% είχαμε τελικά το 2016, αντί ανάπτυξης, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ελληνική οικονομία που παρουσιάστηκαν σήμερα.

Επιπλέον, καταγράφεται μεγαλύτερη ύφεση το 2015, 0,3% αντί 0,2%. Το ενδιαφέρον στοιχείο στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι ότι παρουσιάζει και μεγαλύτερη ανάπτυξη την τελευταία χρονιά της κυβέρνησης Σαμαρά, το 2014: Η ανάπτυξη το 2014 ήταν 0,7%, αντί 0,3% που είχε ανακοινωθεί!

Μόνο ύφεση επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η δεύτερη εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αλλάζει τα δεδομένα, καθώς το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2016 ανήλθε σε 174,2 δισ. ευρώ, έναντι 175,8 δισ. ευρώ που ήταν η πρώτη εκτίμηση.

Ειδικότερα για το έτος 2016, η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) έτους 2016. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το 2015, έναντι μεταβολής 0,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 0,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 0,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2016 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 2,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017. Τα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.

Το σχόλιο του Βασίλη Κικίλια για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Μόνοι οι φόροι επί των προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά τη διετία 2015-2016

Αν δει κανείς τις συνισταμένες προσέγγισης του ΑΕΠ με βάση την παραγωγή φαίνεται ότι αυτό που τελικά κινήθηκε ανοδικά το 2016 ήταν μόνο οι φόροι επί των προϊόντων.

Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν μείωση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από τα 279,3 δισ. ευρώ σε 272,8 δισ. ευρώ ανάμεσα στο 2015 και το 2016. Στο ίδιο διάστημα η ενδιάμεση ανάλωση από τα 123,6 δισ. ευρώ υποχωρεί σε 120,9 δισ. ευρώ.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία από τα 155,7 δισ. ευρώ σε 151,8 δισ. ευρώ, οι επιδοτήσεις επί των προϊόντων από 1,6 δισ. ευρώ κινούνται οριακά ανοδικά σε 1,7 δισ. αλλά οι φόροι επί των προϊόντων «εκτοξεύονται» σχεδόν κατά 2 δισ. ευρώ και διαμορφώνονται από τα 22,2 δισ. ευρώ στα 24,1 δισ. ευρώ.

Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το 2015, έναντι αύξησης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 2,7% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 2,9% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 5,1% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 5,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.