ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργαστήρι κινητοποίησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του στόχου του για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, θα υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στο Νομό Αττικής στις 20 Ιουνίου από τις 9.30 μέχρι τις 15.00.

 

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να το κάνουν στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Οι ωφελούμενοι του Εργαστηρίου μετά το πέρας αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.