ΕΙΔΗΣΕΙΣ
eyath-panel

Η ΕΥΑΘ βολιδοσκοπεί και την αγορά του εμφιαλωμένου νερού

Την επιθυμία για είσοδο και στην αγορά εμφιαλωμένου νερού εξέφρασε ο Νίκος Παπαδάκης, Πρόεδρος της ΕΥΑΘ σε σημερινή συνέντευξη τύπου στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα κέρδη που κατέγραψε η εταιρεία το 2015 παρά τη μείωση του τζίρου της.

Αναλυτικότερα, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι κάτι που εξετάζει η ΕΥΑΘ είναι το εμφιαλωμένο νερό καθώς όπως τόνισε σε κάποιες περιοχές ο τζίρος του είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το παρεχόμενο προϊόν της εταιρείας. Συνεπώς, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η ΕΥΑΘ και να σημειώσει μεγαλύτερα κέρδη, χωρίς όμως να παραγκωνίσει την παροχή φθηνού και ποιοτικού νερού.

Η ΕΥΑΘ, παρά τη μείωση του τζίρου της για το 2015, αύξησε την κερδοφορία της, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό της σχέδιο 2015-2018 ύψους 67,3 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την εμφανή βελτίωση των παροχών και των υπηρεσιών της.

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εξετάζεται η περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης ενώ μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, επιθυμία της ΕΥΑΘ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων αλλά και η μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου.

Βελτιώνει τις υπηρεσίες της η ΕΥΑΘ

Μέσα στο επόμενο διάστημα η ΕΥΑΘ έχει δρομολογήσει συγκεκριμένες επενδύσεις που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α. ως φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, την ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης προκειμένου να υπάρχει ακριβής εικόνα της λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων και τη σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού που έχουν φθαρεί ή παλιώσει ενώ το ίδιο θα γίνει και με τα παλαιά δίκτυα έτσι ώστε να περιοριστούν οι διακοπές υδροδότησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης – Επισκευών Βιολογικών Αντιδραστήρων και Λειτουργίας Συστήματος υποβιβασμού υπόγειου υδροφορέα, η αυτοματοποίηση συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης (SCADA) και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος (SAP) για την Οικονομική Διαχείριση ενώ σχεδιάζεται η δεύτερη φάση του συστήματος που αφορά την Εμπορική Διαχείριση (Billing και CRM).

Συνεχής βελτίωση των οικονομικών από το 2009

«Παρουσιάζω για έβδομη χρονιά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΑΘ. Την πρώτη χρονιά, το 2009, ήμουν 20 μέρες στην εταιρεία και μόλις πρόλαβα να προβλέψω για επισφαλείς απαιτήσεις 500.000 ευρώ. Το ποσό αυτό έχει γίνει στην εξαετία 24 εκατ. ευρώ, με αφαίρεση κατ’ έτος από τα κέρδη, διασφαλίζοντας την εταιρεία από οποιονδήποτε κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Παπαδάκης επισημαίνοντας ότι «όλα αυτά τα χρόνια, η κερδοφορία ήταν υψηλή. Τα αποτελέσματα είναι θετικά παρά τη μικρή μείωση του τζίρου και την ουσιαστική απάλειψη των τόκων στα χρέη των καταναλωτών».

Η πολιτική της διοίκησης της ΕΥΑΘ έφερε τον εξορθολογισμό και εξυγίανση των οικονομικών της εταιρείας, την αύξηση του διανεμόμενου μερίσματος από Ο,121 ευρώ σε 0,24 ανά μετοχή για το 2014, τη βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων και την απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων ιλύος κυρίως στη γεωργία, με παράλληλη μείωση του κόστους διαχείρισης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προέδρου και του Οικονομικού του Συμβούλου, Κωνσταντίνου Ζήση, η ΕΥΑΘ έχει προοπτικές για επενδύσεις στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού για σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις και εξοικονόμηση ενέργειας, για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και επέκταση υποδομών και δικτύων της Εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, για το 2015 ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 73.048 ευρώ έναντι 73.693 ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση σημειώνοντας μείωση κατά 0,87%. Το κόστος των πωλήσεων ανήλθε στα 46.980 ευρώ έναντι 47. 425 το 2014, σημειώνοντας μεταβολή κατά 0,94%. Τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 20.701 ευρώ έναντι 20.333 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας δηλαδή αύξηση κατά 1,81% περίπου. Παράλληλα, τα μετά Φόρων Κέρδη του 2015, διαμορφώθηκαν σε 13.485 ευρώ από 13.383 το 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,76%. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), της ΕΥΑΘ διαμορφώθηκαν σε 25.388 ευρώ έναντι 24.241 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,53%. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν κατά την 31/12/2015 σε 50.956 ευρώ έναντι 50.305 ευρώ την 31/12/2014.

Τα στατιστικά της εταιρείας για το 2015

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της ΕΥΑΘ, όσον αφορά την ύδρευση η μέση ημερήσια παραγωγή νερού είναι 250.000 κυβικά μέτρα, οι καταναλωτές υπολογίζεται να φτάνουν τους 600.000 ενώ το μήκος δικτύου διανομής είναι 2.340 χλμ. σε 120 τ.χλμ. εξυπηρετούμενης επιφάνειας. Την ίδια στιγμή, αναφορικά με την αποχέτευση, η μέση ημερήσια διαχείριση αποβλήτων είναι 175.000 κυβικά μέτρα, με 510.000 καταναλωτές και ένα δίκτυο συνολικού μήκους 1.700 χλμ. σε 637 τ.χλμ. εξυπηρετούμενης επιφάνειας.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στατιστικά της εταιρείας που σχετίζονται με την κατανομή κατανάλωσης για το 2015 οι οικιακοί χρήστες είναι οι περισσότεροι καταναλωτές, καθώς καλύπτουν το 69%. Στη χρήση ακολουθούν ο ΟΤΑ με ποσοστό 12%, οι βιομηχανίες με 6%, οι επαγγελματίες με 5%, το δημόσιο με 4% και τα ΕΛΠΕ με 4%.

Ρεπορτάζ: Νικολέτα Ευσταθίου