ΕΙΔΗΣΕΙΣ
oaed

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων στο εξάμηνο

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τόσο τον Ιούνιο όσο και στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, για τον Ιούνιο προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 33.608 θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 239.573, ενώ οι αποχωρήσεις σε 205.965. Από τις 205.965 συνολικά αποχωρήσεις, οι 79.260 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 126.705 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούνιος 2016 και Ιούνιος 2015, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 25.018 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούνιο του 2016 (θετικό ισοζύγιο 33.608 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (8.590) τον Ιούνιο του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιούνιος του 2016 είναι ο πέμπτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η επίδοσή αυτή είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Ιουνίου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.063.590 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 828.926, εκ των οποίων οι 452.687 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 376.239 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 234.664 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά.

Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.06.2016 έως και 30.06.2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε 455 απώλειες θέσεων εργασίας.