ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Και επίσημα καύση νεκρών στην Κύπρο

Ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής της Κύπρου σε νόμο το νομοσχέδιο για την αποτέφρωση των νεκρών.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Γιάννος Λαμάρης ανέφερε ότι ο νόμος αφορά ένα ζήτημα όχι εύκολο να συζητάς, σε κλειστή κοινωνία με τις συνήθειές της. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή κατέληξε στο τελικό κείμενο του νόμου με πολλή συναίνεση, δηλώνοντας ότι αδυναμίες που τυχόν να παρουσιασθούν, θα συμπληρωθούν στην πορεία της εφαρμογής του νόμου.

Στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, προς την Ολομέλεια του νομοθετικού Σώματος αναφέρεται ότι η Επιτροπή Εσωτερικών αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επαναδιατυπώσει μεγάλο μέρος του κειμένου του νόμου, έτσι που η διάθεση της σορού οποιουδήποτε αποθανόντος μέσω αποτέφρωσης να επιτρέπεται, μόνο εφόσον ο ίδιος το είχε επιλέξει ως αποκλειστικό του δικαίωμα πριν από το θάνατό του.

Ο νόμος έχει σκοπό τη ρύθμιση της αποτέφρωσης ανθρώπινων σορών και την αδειοδότηση κέντρων αποτέφρωσης, κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

Στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου αναφερόταν ότι ρυθμίζεται:

  • Απαγόρευση της διάθεσης ανθρώπινων σορών με αποτέφρωση, εκτός εάν έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια αποτέφρωσης από τον Έπαρχο στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κέντρο αποτέφρωσης, το οποίο πρέπει να έχει αδειοδοτηθεί και να λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου.
  • Παραχώρηση εξουσίας σε θανατικό ανακριτή να διατάξει την αναστολή της αποτέφρωσης ανθρώπινης σορού μέχρις ότου διεξαχθεί θανατική ανάκριση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από νέα στοιχεία, τα οποία έχουν προκύψει μετά την έκδοση της σχετικής άδειας αποτέφρωσης.
  • Καθορισμό της διαδικασίας αποτέφρωσης ανθρώπινης σορού, καθώς και του τρόπου χειρισμού και διάθεσης της προκύπτουσας τέφρας και της τεφροδόχου.
  • Απαγόρευση της λειτουργίας κέντρων αποτέφρωσης χωρίς άδεια λειτουργίας, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ, και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των κέντρων αποτέφρωσης.
  • Καθορισμό αδικημάτων σε σχέση με την παραβίαση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου, καθώς και των ποινών που επισύρει η διάπραξη αυτών.