ΕΙΔΗΣΕΙΣ
elliniko

Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση η σύμβαση για το Ελληνικό

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κύρωση της παραχώρησης του Ελληνικού χωρίς την επίμαχη διάταξη που είχε προτείνει το υπουργείο Πολιτισμού. Η διάταξη καθιστούσε συναρμόδιο για όλες τις αποφάσεις που χρειάζονται άμεσα αλλά και σε βάθος χρόνου για την υλοποίηση του έργου τον υπουργό Πολιτισμού και ερμηνεύθηκε ως κίνδυνος διαρκούς εμπλοκής με την αρχαιολογική υπηρεσία. Η ψήφιση του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται κύρωση της από 14/11/2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. και της από 19/07/2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων είναι μεταξύ των προαπαιτουμένων για την αποδέσμευση της υποδόσης των 2,8 δισ. της πρώτης αξιολόγησης.

Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η Lamda Development ανακηρύχθηκε πλειοδότρια, με προσφορά 915 εκατ. ευρώ και με υποχρέωση για την καταβολή ποσοστού 32,79% του τιμήματος αγοράς μετοχών κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. Περαιτέρω, αναφέρεται, «ο επενδυτής αποδέχεται να διασφαλίσει ότι η εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. θα υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστο ποσό 4,589 δισ., στο οποίο συμποσούνται τα ελάχιστα ποσά της επενδυτικής υποχρέωσης για την πρώτη, δεύτερη και την τρίτη περίοδο χρηματοδότησης», επομένως «το άθροισμα του τιμήματος αγοράς μετοχών και της επενδυτικής υποχρέωσης ανέρχεται σε 5,5 δισ. ευρώ».

Με την τροποποιητική σύμβαση του περασμένου Ιουλίου, ο επενδυτής ανέλαβε, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, την υποχρέωση καταβολής του 51% του συνολικού ονομαστικού τιμήματος σε δυο χρόνια με το 32,79% αυτού κατά τη μεταβίβαση. Ο δε ορίζοντας της ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων υποχρεωτικών επενδύσεων είναι 15ετής. Στην αιτιολογική έκθεση του κυρωτικού νόμου η κυβέρνηση εμφανίζεται να αναγνωρίζει πως, «πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για το Δημόσιο, εξίσου σημαντικά αναμένεται να είναι και τα έμμεσα οφέλη, όπως η αναβάθμιση των εκτάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εντός του οποίου αναμένεται να επενδυθούν αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς τη δέσμευση δημόσιων πόρων».

Επιπλέον γίνεται αναφορά στη μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούλιος 2016), η οποία κάνει λόγο για δημιουργία 90.000 θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη του Ελληνικού αλλά και για συμβολή στο ΑΕΠ σε ορίζοντα 25ετίας που μπορεί να φθάσει 2,4 ποσοστιαίες μονάδες (+2,4%). Συνολικά, η επένδυση στο Ελληνικό, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στο τέλος της επενδυτικής περιόδου αναμένεται να έχει ενισχύσει το ΑΕΠ «κατά 7,42 δισ. ευρώ υψηλότερο από αυτό που θα ήταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση».