ΕΙΔΗΣΕΙΣ
vouli_tsipras_mitsotakis

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο

Με τη γνωστή λίστα των έξι ΔΕΚΟ που μεταβιβάζεται στο υπερταμείο κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα.

Στο ασφαλιστικό, όπως αναμένονταν:

Α) Αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή στο 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αντί του 15% επί του συνολικού ποσού που ισχύει).

β. Καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 40, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση τις μειωμένες έως το 2021 εισφορές των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. Έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοί θα καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% του φορολογητέου εισοδήματος τους (αντί 14% το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020 και 19,5% το 2021).

γ. Καταργείται επίσης διάταξη που προβλέπει την καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) κ.λπ. και την καταβολή της διαφοράς (σε σχέση με τις κανονικές εισφορές) σε μεταγενέστερο χρόνο (βλ. άρθρο 39 παρ. 2 ν. 4387/2016).

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ η αύξηση εσόδων των από την αναπροσαρμογή του ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του O.Γ.A. από 1.1.2017 (αντί από 1.1.2019), είναι, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, 37,36 εκατ. ευρώ για το 2017, 31,13 εκ.ατ ευρώ για το 2018 και 6,23 εκατ. ευρώ για το έτος 2019.