ΕΙΔΗΣΕΙΣ
nosokomeio

Νέα αρνητική πρωτιά στην Υγεία

Μία ακόμη αρνητική πρωτιά διεκδικεί η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες υγείας. Η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο μερίδιο στη δαπάνη για ενδονοσοκομειακή φροντίδα για την οποία δαπανάται το 47% της συνολικής δαπάνης για την υγεία στην Ευρώπη. Ακολουθούν η Γαλλία (38%) και η Αυστρία (36%). Από την άλλη, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Σουηδία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά εξωνοσοκομειακής φροντίδας (45%, 43% και 42% αντίστοιχα). Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στη μελέτη «Υγεία και μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα» του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, «η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας κατανέμεται στην ενδονοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, φαρμακευτική διοίκηση και στις λοιπές υπηρεσίες. Η ενδονοσοκομειακή και η εξωνοσοκομειακή δαπάνη αποτελούν τις δύο κύριες κατηγορίες δαπανών στον τομέα της υγείας, καλύπτοντας τα 2/3 της τρέχουσας δαπάνης υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2012».

Ειδική αναφορά γίνεται στη μελέτη στη δημόσια δαπάνη για την υγεία η οποία μειώνεται κατά την περίοδο 2010-2013, ως αποτέλεσμα της κρίσης και των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιβλήθηκαν. Με άλλα λόγια, κατά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης ταυτόχρονα με τη μείωση του ΑΕΠ και των δημοσίων δαπανών παρατηρείται και σημαντική μείωση του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν σε αυτά τα μεγέθη οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Την ίδια περίοδο διαπιστώνονται μειώσεις και στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και ως ποσοστό επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Συμπερασματικά, η δαπάνη για την υγεία σε απόλυτα μεγέθη έχει μειωθεί σημαντικά.