ΕΙΔΗΣΕΙΣ
forologika-logistes-eforia-foros

Νέο εγχειρίδιο για τους φορολογούμενους από τη ΓΓΔΕ

Νέο εγχειρίδιο εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προς βοήθεια των φορολογουμένων που μπορεί να έχουν απορίες για κρίσιμα και πρακτικά ζητήματα που τους αφορούν, όπως ο ΕΝΦΙΑ, πώς φορολογείται η μεταβίβαση ακινήτων, η υποβολή ΦΠΑ μέχρι και η προσωρινή εισαγωγή ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων.

Ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτου προβλέπονται τα εξής:

«Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, επιβάλλεται φόρος, για την καταβολή του οποίου υπόχρεος είναι ο αγοραστής.

Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης υποβάλλονται πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την αγορά γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων από αγρότες και άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης χορηγείται απαλλαγή από το φόρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει χωρικά το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή σε εκείνη, στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο αγοραστής, εφόσον είναι δυσχερής η μετάβασή του στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου».

Ως προς τον ΕΝΦΙΑ αναφέρονται τα εξής:

«Από το έτος 2014 επιβάλλεται ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε νομικές οντότητες. Ο ΕΝΦΙΑ διακρίνεται σε κύριο φόρο που επιβάλλεται σε κάθε δικαίωμα επί ακινήτου και σε συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογουμένου.

Η δήλωση ΕΝΦΙΑ –πράξη προσδιορισμού του φόρου κάθε έτους, η οποία δημιουργείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, συντίθεται από τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και αναρτάται στον προσωπικό λογαριασμό κάθε φορολογουμένου, στη δικτυακή πύλη www.gsis.gr, απ’ όπου ο φορολογούμενος μπορεί να ενημερωθεί με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών.

Ο φόρος καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι την 31ή Ιανουαρίου 2017.

Τυχόν εκπτώσεις ή μειώσεις από το φόρο, που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο, πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, αυτόματα κατά τη διαδικασία υπολογισμού του φόρου. Αν δεν έχουν χορηγηθεί οι εκπτώσεις ή 6 μειώσεις κεντρικά και ο φορολογούμενος θεωρεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά, η οποία μπορεί να παράσχει και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Aναλυτικά όλο το εγχειρίδιο εδώ