ΕΙΔΗΣΕΙΣ
diki-656x410

Οδηγία του ΕΚ για δίκαιη δίκη για τα παιδιά που διέπραξαν αδίκημα

Οδηγία με την οποία διασφαλίζεται η ορθότητα της δικαστικής διαδικασίας για παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για κάποιο έγκλημα, υπερψήφισαν σήμερα οι ευρωβουλευτές.

«Το νομοθετικό κείμενο παραθέτει έναν πλήρη κατάλογο δικαιωμάτων και εγγυήσεων και λειτουργεί ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για την παροχή δίκαιων δικαστικών διαδικασιών στους ανηλίκους. Έχουμε επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης ανάληψης της ευθύνης για το έγκλημα και της ανάγκης να ληφθεί δεόντως υπόψη η ευάλωτη θέση των ανηλίκων και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους», δήλωσε η εισηγήτρια Caterina Chinnici (Σοσιαλιστές, Ιταλία).

Η νέα οδηγία εγκρίθηκε με 613 ψήφους υπέρ, 30 κατά και 56 αποχές.

Πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι πάντα τα μείζονα συμφέροντα του παιδιού,  ενώ προβλέπεται επίσης το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση από εξειδικευμένο προσωπικό και σε ιατρική εξέταση σε περίπτωση που ένα παιδί έχει στερηθεί την ελευθερία του.

Οι ευρωβουλευτές προσέθεσαν μια διάταξη που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά έχουν τη συνδρομή δικηγόρου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά στερούνται της ελευθερίας τους πριν από την καταδίκη τους μόνο ως έσχατο μέτρο, εφόσον δοθεί ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, και για τη μικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά κρατούνται χωριστά από τους ενήλικες, εκτός εάν κρίνεται ότι αυτό δεν εξυπηρετεί τα μείζονα συμφέροντά τους.

Η οδηγία περιλαμβάνει και άλλες διασφαλίσεις, όπως:

*το δικαίωμα των παιδιών να ενημερώνονται άμεσα για τα δικαιώματά τους  και τη διεξαγωγή της διαδικασίας

*η παροχή πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στον ασκούντα τη γονική μέριμνα του παιδιού ή άλλον ενδεδειγμένο ενήλικα, ο οποίος υποδεικνύεται από το παιδί και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχήτο δικαίωμα να συνοδεύεται το παιδί από το εν λόγω πρόσωπο στις *συνεδριάσεις του δικαστηρίου και, κατά περίπτωση, στα άλλα στάδια της διαδικασίας, όπως η ανάκριση

*το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής διενέργειας των ακροαματικών διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς την παρουσία κοινού

*ειδική κατάρτιση για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με ποινικές διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ