ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι νέες τεχνολογίες θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας

Οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρεία ManpowerGroup σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 18.000 εργοδοτών σε 43 χώρες.

 

Συγκεκριμένα, το 19% των εργοδοτών εκτιμά ότι οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, το 64% θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, ενώ το 12% πιστεύει ότι θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του απασχολούμενου προσωπικού.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στη ζήτηση Αναλυτών Δεδομένων και τη διαχείριση των Big Data, καθώς με την πάροδο του χρόνου η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών θα απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Οι μελλοντικές εξελίξεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περισσότερες αλλά και διαφορετικές θέσεις εργασίας, αναφέρεται στην έρευνα. Οι εργοδότες στις χώρες Ιταλία, Γουατεμάλα και Περού υποστηρίζουν ότι η επίδραση της αυτοματοποίησης θα συμβάλει σημαντικά στον χώρο εργασίας, ενώ τουλάχιστον το ένα τέταρτο αυτών στην Ινδία, Βουλγαρία, Σλοβακία και Σλοβενία υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η επιθυμία και η ικανότητα για νέες δεξιότητες, ώστε να παραμείνει κανείς σχετικός και επαγγελματικά ενεργός θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων, υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup, Τζόνας Πράιζινγκ. Όπως τονίζει ο ίδιος είναι απαραίτητη η λήψη άμεσης δράσης προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ των «εχόντων» και «μη εχόντων» δεξιότητες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος της επαγγελματικής αδράνειας.