Πώς θα φορολογείται το εισόδημα από μίσθωση Airbnb

Τα πάνω – κάτω έρχονται από τι αρχές του νέου έτους μίσθωση ακινήτου μέσω Airbnb. Μπορεί να είναι οικονομικός τρόπος αλλά δεν ξέφυγε από τη επιβολή φόρου για εκείνους που αποκτούν εισόδημα, με αυτό τον τρόπο.Έτσι, από 1.1.2018 το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου με Airbnb αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Πώς θα φορολογείται το εισόδημα από Airbnb

Σε αυτή την περίπτωση τα μισθώματα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

  • για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με 15%,
  • για εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ με 35%
  • το υπερβάλλον εισόδημα με 45%.

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με 22% μέχρι τις πρώτα 20.000 ευρώ, 29% στο τμήμα από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ, 37% στο τμήμα από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ και 45% στο τμήμα πάνω από τις 40.000 ευρώ.
Το εισόδημα από Airbnb απαλλάσσεται του ΦΠΑ, συνεπώς δεν δύναται να συμψηφιστεί ή να επιστραφεί ο ΦΠΑ που επιβάρυνε τις δαπάνες του ακινήτου. Επίσης το εισόδημα αυτό, ως εισόδημα από ακίνητα, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.
Από την Πρωτοχρονιά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που θα συναφθούν μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη διάρκεια μικρότερη του έτους, θα πρέπει να δηλώνονται από τον «διαχειριστή» στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, συγκεκριμένα στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, όπου ο «διαχειριστής» λαμβάνει αριθμό εγγραφής ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
«Βροχή» τα πρόστιμα

Σε εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται πως κατά την εγγραφή στο μητρώο θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία του διαχειριστή, των δικαιούχων εισοδήματος από την ενοικίαση και τα στοιχεία του ακινήτου.
Αν δεν γίνει εγγραφή στο μητρώο, αν δεν έχει γίνει εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο μητρώο ή του αριθμού του ειδικού σήματος λειτουργίας στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής θα επιβάλλεται πρόστιμο στους διαχειριστές.
Εκείνοι που δεν πειθαρχήσουν με το νόμο και δεν εγγραφούν στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής της ΑΑΔΕ, θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο θα διπλασιαστεί σε 10.000 ευρώ αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση σε ένα χρόνο.

in.gr


TAG