ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΕΤ: ζήτημα με τον ΦΠΑ του Μαρινόπουλου

Ο ιστορικός Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΣΕΕΤ) ιδρύθηκε το 1932 και κατά τη διάρκεια των ετών μέχρι σήμερα εξελίχθηκε σημαντικά. Σήμερα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των περισσοτέρων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης.
Ο ΣΕΕΤ ενώνει την δική του διαμαρτυρία με αυτήν του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) για το ζήτημα του ΦΠΑ που έχουν αποδώσει οι επιχειρήσεις στο κράτος, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των οφειλών των εταιριών του ομίλου Μαρινόπουλος, η αξία των οποίων υπέστη μείωση κατά 50%. Η κυβέρνηση έχει δώσει υπόσχεση ότι θα προχωρήσει στη επίλυση του ζητήματος. Αυτό μπορεί να γίνει δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις συμψηφισμού του ΦΠΑ. Οταν οι προμηθευτές πούλησαν προϊόντα στον όμιλο έβγαλαν τιμολόγια για όλο το ποσό και με όλον τον αναλογούντα ΦΠΑ. Οι προμηθευτές έχουν καταβάλει ΦΠΑ για το σύνολο του ποσού.
Το παραπάνω αίτημα είναι λογικό και δίκαιο, σύμφωνο με την κοινή λογική και το κοινό αίσθημα περί δικαίου, επομένως ευελπιστούμε ότι οι Φορολογικές Αρχές θα το κάνουν αποδεκτό.