ΕΙΔΗΣΕΙΣ
asfalistikes

Στον μεγαλύτερο όμιλο γενικών ασφαλίσεων μετατρέπεται η Ergo

Δύο χρόνια απαιτήθηκαν για την οριστικοποίηση της εξαγοράς της Αγροτικής Ασφαλιστικής από τον γερμανικό όμιλο Ergo, που αποτελεί θυγατρική του παγκόσμιου ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού ομίλου Munich Re. Από προχθές, Πέμπτη, όμως, το 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, μετά την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, αξίας 90,1 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς και του γερμανικού ομίλου ανήκει στην Ergo International, που διαθέτει παρουσία σε 30 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Η αρχική συμφωνία είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2014, αποτελώντας μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς και η ολοκλήρωσή της αίρει την αβεβαιότητα που είχε υπάρξει σχετικά με το μέλλον της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και την τύχη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Τι σημαίνει το deal

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο από πολυεθνικό όμιλο, μετά την πώληση του 80% της EFG Eurolife στον όμιλο Fairfax τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πώληση υπήρξε δέσμευση του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGCom), που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποεπένδυση από συγκεκριμένες μη αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Όπως έχει αναφέρει ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Πουλόπουλος, η συναλλαγή, που υπογραμμίζει «τη δέσμευση του ομίλου στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης», βελτιώνει τον δείκτη CET-1 του ομίλου κατά περίπου 5 μονάδες βάσης (στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2016), κυρίως από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 200 εκατ. ευρώ.

Τα οφέλη από την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από την Ergo International είναι σημαντικά και για τον γερμανικό όμιλο, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της Ergo Hellas και της εταιρείας νομικής προστασίας DAS. Μεταξύ αυτών είναι η ανάδειξή του στην πρώτη θέση –από την τρίτη θέση– των ασφαλιστικών εταιρειών του κλάδου γενικών ασφαλίσεων, με μερίδιο αγοράς που υπολογίζεται στο 12,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015. Επιπλέον, η συναλλαγή ανοίγει τον δρόμο για την ενεργή δραστηριοποίηση του γερμανικού ομίλου στον τομέα ασφαλίσεων ζωής, που αποτελεί αναπτυσσόμενο κλάδο, λόγω και των προοπτικών που δημιουργεί η υποχώρηση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

«Η επένδυση στην ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του ομίλου Ergo στις προοπτικές της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και την αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας της Ergo στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. Προσθέτει αξία στην εταιρεία μας, διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών του ομίλου Ergo στην Ελλάδα, Θεόδωρος Κοκκάλας.

Εμπόδιο τα capital controls

Η μεταβίβαση κατέστη δυνατή μετά την υλοποίηση όλων των προαπαιτουμένων που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας. Εκτός από τις εγκρίσεις των εποπτικών Αρχών και, κυρίως, την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής Αρχής της Ρουμανίας για την απόσχιση της ΑΤΕ Romania, η οποία δεν εντάσσεται στη συμφωνία μεταβίβασης, κρίσιμο θέμα για την υπογραφή της σύμβασης υπήρξε η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων 430 εκατ. ευρώ της Αγροτικής Ασφαλιστικής, που ήταν τοποθετημένα κυρίως σε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου.

Η πολιτική του γερμανικού ομίλου, που ορίζει ότι η υψηλή συγκέντρωση σε τίτλους χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (κάτω από «ΒΒB») δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, κατέστησε αναγκαία την αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε τοποθετήσεις υψηλής διαβάθμισης, μια κίνηση που προσέκρουε στα capital controls. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο απαιτήθηκε ειδική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, που επέτρεψε τον ορισμό της HSBC Γερμανίας ως ξένου θεματοφύλακα. Ταυτόχρονα, ξεχωριστό μέρος της συμφωνίας αποτέλεσε και η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς όλων των ακινήτων που είχε στην κατοχή της η εταιρεία, πλην των κεντρικών γραφείων της, και η αντικατάστασή τους με μετρητά, γεγονός που ενίσχυσε τη ρευστότητα της εταιρείας.

Αναδημοσίευση από το «Κεφάλαιο» της 6ης Αυγούστου.