ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκε στο ΣτΕ η ορθότητα συγκρότησης των επιτροπών προσφύγων

Να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες συγκροτήθηκαν νέες ανεξάρτητες επιτροπές προσφύγων, ζητούν από  το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών και ένας Σύρος που έχει διαταχθεί η επαναπροώθησή του στην Τουρκία.

Στις προσφυγές τους υποστηρίζουν ότι οι ανεξάρτητες επιτροπές προσφύγων είναι αντισυνταγματικές καθώς το Σύνταγμα δεν επιτρέπει τη συμμετοχή εν ενεργεία δικαστών,  ενώ παράλληλα η επιλογή των δικαστών (Διοικητικοί Εφέτες) έγινε από το γενικό Επίτροπο Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων και όχι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή μετά από κλήρωση.

Από την πλευρά του ο Σύρος υποστήριξε ότι είναι εσφαλμένη η αιτιολογία της απόφασης με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροώθησή του στην Τουρκία, ενώ αμφισβήτησε ότι η Τουρκία παρέχει προστασία ασφαλούς χώρας την στιγμή μάλιστα όπου ο ίδιος έχει υποστεί κακομεταχείριση. Μάλιστα, επικαλέστηκε και τα τραύματα που έχει υποστεί.

Οι συνήγοροι του Δημοσίου υποστήριξαν ότι οι υπουργικές αποφάσεις και ο σχετικός νόμος αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη προστασία των αιτούντων άσυλο και κατά συνέπεια οι οργανώσεις – σωματεία δεν έχουν έννομο συμφέρον για να προσφύγουν στο ΣτΕ, ενώ επισήμαναν ότι οι ανεξάρτητες επιτροπές ορθώς έκριναν, σύμφωνα με τα διπλωματικά έγγραφα, ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα, αφού φιλοξενεί 2,7 εκατομμύρια Σύρους σε  καταυλισμούς οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και εργασία.

Παράλληλα, ζητήθηκε να διαβιβαστεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου, πριν αποφασίσει οριστικά το ΣτΕ, να αποφανθεί προηγουμένως επί των επιχειρημάτων τέθηκαν.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.