ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σφίγγει ο κλοιός για όσους χρωστούν στη ΔΕΗ – «Σύμβουλος» θα αναλάβει το έργο των εισπράξεων

Τον Σεπτέμβριο θα γίνει η ανάθεση στο σύμβουλο που θα αναλάβει το έργο να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των λογαριασμών της ΔΕΗ. Στόχος είναι η μείωση των ανεξόφλητων λογαριασμών. 

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αρχίσει ένα στενό «μαρκάρισμα» των οφειλετών που δεν αποκλείεται βάσει των σχετικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τη ΔΕΗ, να περιλαμβάνει και την πρόσληψη συνεργατών που θα παρακολουθούν την είσπραξη των λογαριασμών κατά το πρότυπο των εισπρακτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την capital.gr, όπως είχε ζητηθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα αναζητά εξωδικαστικά την είσπραξη των οφειλών.
H εταιρεία θα τους εντοπίζει και θα επικοινωνεί μαζί τους θα διαπραγματεύεται την εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών θα συντάσσει και θα στέλνει επιστολές ειδοποίησης ή και εξώδικες προσκλήσεις με ανώτατο χρόνο διεκπεραίωσης τους 2 μήνες.

Στη συνέχεια και μετά από προέγκριση που θα παρέχεται από τη ΔΕΗ θα μπορεί να διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σύμβουλος που θα προσληφθεί από τη ΔΕΗ θα αμείβεται σε συνάρτηση και με τα ποσά που θα εισπράξει από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πληροφορίες: zougla.gr