ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εκπαίδευση από… το σπίτι!

Στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί εναλλακτική επιλογή για όλους όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τις σπουδές τους με τις επαγγελματικές και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ) προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως προγράμματα σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε εξελιγμένα επιστημονικά πεδία. Συγκεκριμένα, προσφέρονται  πτυχιακά προγράμματα στην Ψυχολογία (στα Ελληνικά), στην Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία (στα Αγγλικά), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) & στο Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Κοινωνικά Δίκτυα (στα Αγγλικά), ενώ  μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στις Επιστήμες της Αγωγής (στα Ελληνικά) με τέσσερις κατευθύνσεις (Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας), στη Δημόσια Υγεία (Ελληνικά), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), στη Δημόσια Διοίκηση (ελληνικά), στη Μουσική Παιδαγωγική (Ελληνικά), στην Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία (Αγγλικά), στα Συστήματα Πληροφορικής (Αγγλικά) και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική (Ελληνικά). H προσφορά των εξ αποστάσεων προγραμμάτων αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις  γνώσεις τους και τις δεξιότητες σε τομείς που θα τους δώσουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας.

Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του φοιτητή

Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ενώ είναι ιδιαίτερα απλή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε φοιτητή.   Αυτό που χαρακτηρίζει την Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι  η στήριξη που βιώνουν όλοι οι  εξ αποστάσεως φοιτητές μέσα από το τρίπτυχο του διδάσκοντα, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών που αποτελούν τον πυρήνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, στην αρχή του κάθε τετράμηνου, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στην «εικονική τάξη», την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard, όπου υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα εργαλεία για τη συνεργασία με τους διδάσκοντες και τους άλλους φοιτητές. Οι φοιτητές έχουν 24ωρη τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονική πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαδραστικό, κατανοητό, καθοδηγητικό, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ ένας οδηγός μελέτης καθοδηγεί τους φοιτητές καθόλη τη διάρκεια του τετραμήνου.  Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν γραπτές εργασίες και να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες μάθησης, όπως διαδικτυακές συζητήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης, κουίζ κτλ. Η βαθμολογία που θα λάβουν στις δραστηριότητες αυτές αντιστοιχεί στο 50% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 50% προέρχεται από την τελική γραπτή εξέταση, που είναι και η μοναδική στιγμή καθόλη την διάρκεια των σπουδών που απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών.  Για δική τους διευκόλυνση, οι εξετάσεις οργανώνονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου (τον Ιανουάριο και τον Μάιο) σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, της Κύπρου και όπου αλλού υπάρχουν φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ένα διαφορετικό παιδαγωγικό μοντέλο

Το παιδαγωγικό μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσφέρει μια συγκεκριμένη ευελιξία, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα αυτοδιαχείρησης του χρόνου, του τόπου και του ρυθμού μελέτης. Παρόλα αυτά όμως, η ευελιξία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από πειθαρχία, ώστε οι φοιτητές να μην μείνουν πίσω στις υποχρεώσεις τους. Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει συνεχής στήριξη στους φοιτητές, μέσω ενός διαρκή ελέγχου της δραστηριότητάς τους, και ενός ακαδημαϊκού συμβούλου, ώστε – αν χρειαστεί – να βοηθηθούν στη επιτυχή συνέχεια των σπουδών τους. Η ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συμβάλλει και στο χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών (κάτω από 5%), που παρατηρείται, σε σχέση με το περίπου 20% που καταγράφεται κατά μέσο όρο στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παγκόσμια.

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Laureate

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο διεθνή πανεπιστημιακό όργανισμό Laureate International Universities και συγκαταλέγεται στα 70 Πανεπιστήμια της Laureate, που διακρίνονται για την ποιότητα και την καινοτομία στην εκπαίδευση, απαριθμώντας πάνω από ένα εκατομμύριο φοιτητές σε 25 χώρες.

Πώς μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες;

Στην ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy

Στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000

ή email: [email protected]