ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το πόρισμα για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου

Σε πληθώρα παραγόντων αποδίδει την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου το πόρισμα της επιτροπής καθηγητών του ΕΜΠ και ΑΠΘ, νυν και πρώην στελεχών της ΔΕΗ, που είχε συσταθεί με απόφαση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης Μ. Παναγιωτάκη.

Το πόρισμα, μεγέθους 108 σελίδων, ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε σήμερα στη ΔΕΗ και ήδη μελετάται από τις υπηρεσίες της. Η κατολίσθηση έγινε στις 10 Ιουνίου και προκάλεσε ζημιές σε εξοπλισμό (εκσκαφείς) της ΔΕΗ, ενώ στις απώλειες προσμετρώνται και το τμήμα του κοιτάσματος λιγνίτη που αναμείχθηκε με χώματα και, συνεπώς, είναι πλέον μη απολήψιμο. Υπενθυμίζεται ότι τα αποθέματα του Ορυχείου, πριν από την κατολίσθηση, ήταν περίπου 30 εκατ. τόνοι, ενώ οι εργασίες στο Ορυχείο είχαν διακοπεί μία εβδομάδα, πριν από την κατολίσθηση, καθώς είχαν καταγραφεί πρόδρομα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από το πόρισμα, είναι:

1. Η κατολίσθηση προκλήθηκε από συρροή πολλών παραγόντων και, συγκεκριμένα:

– Συνδυασμός της στροφικής λειτουργίας του δυτικού τμήματος του Ν/Δ πρανούς και της μέσης κλίσης βύθισης της βάσης των λιγνιτικών στρώσεων προς τα Β/Δ.

– Ενεργοποίηση των δύο κρασπεδικών ρηγμάτων, της Βεγορίτιδας και, κυρίως, των Αναργύρων.

– Πλήρωση με νερό της σημαντικής ρωγμής που εμφανίστηκε στις 15-05-2017 στη στέψη του δυτικού τμήματος του Ν/Δ πρανούς και επεκτάθηκε στο σύνολο της στέψης του πρανούς.

2. Πρόκειται περί μη τυπικού φαινομένου, με την έννοια ότι δεν οφείλεται σε συνήθεις παράγοντες κατολισθήσεων στα ορυχεία, όπως:

– Κλίση πρανούς, υδατικές πιέσεις εντός του πρανούς, έλλειψη στήριξης του πρανούς, μέσω εσωτερικής απόθεσης αγόνων και τέφρας.

3. Ο οικισμός των Αναργύρων επηρεάζεται από τις διαδοχικές ενεργοποιήσεις του τεκτονικού ρήγματος που διέρχεται διαμέσου αυτού.

Αναλυτική ενημέρωση και επεξηγήσεις για τα συμπεράσματα του πορίσματος θα παρασχεθούν στους αρμόδιους φορείς και παράγοντες, ιδιαίτερα της περιοχής, το προσεχές διάστημα.

Πηγή: Καθημερινή