ΕΙΔΗΣΕΙΣ

18.500 οι μετεγκαταστάσεις προσφύγων από την Ελλάδα σε χώρες τις Ε.Ε.

Σε πάνω από 18.500 ανέρχονται οι μετεγκαταστάσεις αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τις 27 Αυγούστου 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η Υπηρεσία έχει λάβει 27.378 αιτήσεις μετεγκατάστασης και έχει στείλει σε άλλες χώρες 24.749 αιτήματα.
Από αυτά έχουν γίνει αποδεκτά 22.288 αιτήματα και έχουν απορριφθεί 1.164. Επίσης, για 532 αιτήσεις εκκρεμεί απάντηση.

Οι μετεγκαταστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη ανέρχονται σε 18.572, ενώ για άλλα 984 άτομα έχουν προγραμματιστεί οι πτήσεις μεταφοράς τους.

Την πλειονότητα των αιτούντων άσυλο έχουν δεχτεί η Γερμανία (4.175), η Γαλλία (3.770), η Ολλανδία (1.595) και η Σουηδία (1.231).

Μηδενικές αποδοχές έχουν η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.