ΕΙΔΗΣΕΙΣ
DEUTCHE BANK 1

«Deutsche Bank: H πιο επικίνδυνη τράπεζα στον κόσμο»

Η Deutsche Bank είναι η πιο επικίνδυνη τράπεζα στον κόσμο, σύμφωνα με την αρχή ασφάλισης καταθέσεων των ΗΠΑ (US Federal Deposit Insurance Corporation).

Με βάση τους υπολογισμούς της ρυθμιστικής αρχής η γερμανική τράπεζα έχει δείκτη μόχλευσης 2,68%.

Ο δείκτης μόχλευσης αντανακλά τη σχέση των βασικών ιδίων κεφαλαίωνμιας τράπεζας με το σύνολο του ενεργητικoύ της. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερα εξοπλισμένη είναι η τράπεζα να αντέξει ζημίες και χρεοκοπίες.

Σημειώνεται ότι οι αμερικάνικες αρχές συμπεριλαμβάνουν στον υπολογισμό του δείκτη και την ποσότητα των παραγώγων που έχουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκια τους.

Οι συστημικά σημαντικές τράπεζες έχουν κατά μέσο όρο δείκτη μόχλευσης 5,6%, υπερδιπλάσιο από αυτόν της Deutsche Bank. Στην πιο ισχυρή θέση βρίσκεται η Well Fargo, με δείκτη μόχλευσης 8,01%.

Όπως μεταδίδει το Business Insider, αν και ο δείκτης μόχλευσης της Deutsche Bank είναι χαμηλότερος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 βρίσκεται στο 14%, υψηλότερα από το 12,50% της Well Fargo και το μέσο όρο των αμερικάνικων τραπεζών στο 13,55%.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της αρχή ασφάλισης καταθέσεων των ΗΠΑ, Thomas M. Hoening, οι τράπεζες γίνονται πιο επικίνδυνες.

«Αν και τα ίδια κεφάλαια των συστημικά σημαντικών τραπεζών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο πρώτο μισό του έτους, το ενεργητικό τους αυξήθηκε δυσανάλογα περισσότερο, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης στο χαρτοφυλάκιο παραγώγων» αναφέρει σε ανακοίνωση της αρχής των ΗΠΑ ο κ. Hoenig.

O ίδιος υποστηρίζει πως η Deutsche Bank έχει σήμερα χαμηλότερο κεφαλαιακό δείκτη από αυτόν που είχαν οι αμερικάνικες τράπεζες πριν από την κρίση του 2008. «Το 2008, οι 10 μεγαλύτερες αμερικάνικες τράπεζες είχαν κατά μέσο όρο δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προς το ενεργητικό στο 3,1%. Όταν ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, τα ιδρύματα αυτά υπέστησαν σημαντικές απώλειες και χρειάστηκαν έκτακτη κρατική στήριξη» τονίζει.