ΕΙΔΗΣΕΙΣ

STEP: H νέα εφαρμογή για τη συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Η συμμετοχή των νέων πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Μια νέα εφαρμογή, η οποία έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου STEP. Το STEP είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι δημόσιες αρχές καλούν τους νέους πολίτες να ενημερωθούν, να σχολιάσουν και να τοποθετηθούν πάνω σε συγκεκριμένα τοπικά περιβαλλοντικά θέματα.

Αξιοποιώντας πλήρως τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς επίσης και τις κοινωνικές επιστήμες, η πλατφόρμα STEP λειτουργεί πιλοτικά από τις αρχές του 2017 και είναι προσβάσιμη τόσο μέσω υπολογιστή (step.green), όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων (αναζητώντας την ως step.green στο GooglePlay και στο App Store).

Μέχρι σήμερα, το STEP χρησιμοποιείται πιλοτικά σε τέσσερις χώρες από 6 δημόσιες αρχές:

  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Δήμο Θεσσαλονίκης
  • Ένωση Κοινοτήτων της Λοκρίδας στην Ιταλία,
  • Δήμο Molletdel Valles στην Ισπανία,
  • Δήμο Valdemoro στην Ισπανία,
  • Δήμο Hatay στην Τουρκία

Στην παρούσα φάση οι παραπάνω αρχές οι δημόσιες αρχές εκμεταλλευόμενοι τις λειτουργίες και την αμεσότητα που προσφέρει το STEP καλούν τους νέους πολίτες να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα και να υποβάλλουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους για συγκεκριμένα τοπικά -και μη- περιβαλλοντικά θέματα, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Πέραν των τοπικών πιλοτικών, η πλατφόρμα STEP έχει επεκταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσκαλώντας όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να ενημερωθούν και να διατυπώσουν τη γνώμη τους σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό,είναι ενεργός ο πρώτος Ευρωπαϊκός διάλογος, ο οποίος αφορά τους 17 παγκόσμιους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα στους επόμενους μήνες προγραμματίζεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του STEP επιπλέον διάλογοι για την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το έργο STEP ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2017 και έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία Horizon 2020, στο πλαίσιο του συμφωνητικού επιχορήγησης υπ’ αριθμόν 649493.