Η εφορία θα ελέγξει τις ελληνικές εταιρείες που μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία

Σειρά ελέγχων σε επιχειρήσεις που έκαναν μετεγκατάσταση στη Βουλγαρία ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φαίνεται πως έχει στη διάθεσή της στοιχεία σοβαρών ενδείξεων παραβατικότητας από τη μεταφορά επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία.

Είναι ενδεικτικό ότι πλέον ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων με έδρα στη Βουλγαρία, όπου η φορολογία εταιρειών είναι μόλις 10% έχει αυξηθεί, από 2.000 που ήταν στην αρχή της κρίσης το 2010, σε πάνω από 17.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας.

«Βασική προτεραιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό, νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρακολουθεί το φαινόμενο της μετεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και προγραμματίζει ελεγκτικές δράσεις προκειμένου να διαπιστώσει αν οι μετεγκεταστάσεις αυτές είναι πραγματικές ή τεχνητές κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων της διοικητικής συνδρομής από τις βουλγάρικες αρχές, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων», αναφέρεται σε έγγραφο που έφτασε στη Βουλή

Μάλιστα η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει στοιχεία, μέσω διοικητικής συνδρομής για ελληνικές μεταφορικές εταιρείες, που εδρεύουν κυρίως στη Βουλγαρία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύννομη ή μη λειτουργία τους.

Πηγή: news.gr