ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φόροι: Τι ισχύει για τα εισοδήματα που δεν έχουμε εισπράξει

Φόρους ακόμη και για ανείσπρακτα εισοδήματα πληρώνουν οι Ελληνες, σύμφωνα βεβαίως με τη νομοθεσία. Από φέτος εγγράφουν υποθήκη για πληρωμή και ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες θα υπολογιστούν και αυτές επί των ανείσπρακτων εισοδημάτων.

Σύμφωνα με το fpress, όσοι δεν έχουν την… τύχη να είναι μισθωτοί, ουσιαστικά δεν μπορούν να αποφύγουν την αδικία της φορολόγησης επί ανύπαρκτων εισοδημάτων καθώς η μόνη διέξοδος είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη και –πρακτικά- η εγκατάλειψη κάθε πιθανότητας είσπραξης αυτών των εισοδημάτων στο μέλλον.
Η φορολογική νομοθεσία είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: «χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο».

Με βάση αυτή τη νομοθετική διατύπωση, η μεταχείριση των ανείσπρακτων εισοδημάτων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους. Η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:
Επαγγελματίες: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες, από τη στιγμή που εξέδωσαν τιμολόγιο μέσα στο 2016 θα φορολογηθούν γι’ αυτό ανεξάρτητα από το αν το εισέπραξαν ή όχι. Το κόστος φέτος μπορεί να είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με πέρυσι για τους ακόλουθους λόγους:
· Φέτος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες μπορεί να φορολογηθούν με αισθητά υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με πέρυσι. Αν το ανείσπρακτο τιμολόγιο ανεβάζει τα δηλωθέντα κέρδη του επιτηδευματία πάνω από τα 20.000 ευρώ ή τα 30.000 ευρώ, τότε ο φορολογικός συντελεστής δεν θα είναι το 26% που ίσχυε μέχρι και πέρυσι, αλλά το 29%, το 37% ή ακόμη και το 45%.
· Το ανείσπρακτο τιμολόγιο θα αυξήσει και την εισφορά αλληλεγγύης η οποία επίσης θα υπολογιστεί φέτος με υψηλότερους συντελεστές σε σχέση με πέρυσι. Το 2016, ο ανώτατος συντελεστής υπολογισμού της εισφοράς ήταν το 4% και φέτος έχουμε φτάσει στο 9% και στο 10%
· Ο 3ος λόγος είναι και ο χειρότερος. Με την προσαύξηση φέτος των φορολογητέων κερδών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες θα φορτωθούν και με επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα, με βάση τα κέρδη που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2016, θα γίνει ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρης της φετινής χρονιάς. Τα ποσά που ήδη έχουν καταβάλλει οι επαγγελματίες –και τα οποία έχουν υπολογιστεί με βάση τα κέρδη του 2015- δεν είναι τίποτα περισσότερο από προκαταβολή. Τον Σεπτέμβριο, θα γίνει εκ νέου ο υπολογισμός των εισφορών για ολόκληρη τη χρονιά. Όσο περισσότερα θα είναι τα κέρδη του 2016, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιβάρυνση. Υπενθυμίζεται ότι η φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει στον επαγγελματία να αποφύγει την έκδοση του τιμολογίου επειδή δεν θα έχει πληρωθεί από τον πελάτη ή τον εργοδότη του (σ.σ άσχετα αν αυτό γίνεται κατά κόρον στην αγορά ειδικά τους τελευταίους μήνες).

Η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους επαγγελματίες να κάνουν «προβλέψεις» για να διαγράψουν ανείσπρακτες αμοιβές. Αυτό όμως γίνεται βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Έτσι,
1. για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος μπορεί να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε 100% της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης (σ.σ απαιτείται δηλαδή να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα και άλλες νομικές ενέργειες),
2. για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με συντελεστή 50% εφόσον ο χρόνος υπερημερίας είναι μεγαλύτερος των 12 μηνών, 75% για υπερημερία άνω των 18 μηνών και 100% για υπερημερία άνω των 24 μηνών.
Μισθωτοί: Θεωρητικά είναι στην καλύτερη θέση από όλους καθώς δεν θα φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Αρκεί βέβαια να το παραδεχτεί ο εργοδότης και να αναγράψει τα ανείσπρακτα ποσά σε ειδικό κωδικό στη βεβαίωση αποδοχών. Αν αυτό δεν συμβεί, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον εργοδότη του καθώς η εφορία φορολογεί ότι… βλέπει στο σύστημα Taxis. H παγίδα βέβαια για τους μισθωτούς αλλά και τους συνταξιούχους, είναι η εξής: τα εισοδήματα θα φορολογηθούν στο έτος είσπραξης. Αν ο εργοδότης κλείσει τις εκκρεμότητες του μέσα στο 2017 μαζί με τους μισθούς του τρέχοντος έτους, η φορολογική επιβάρυνση θα εκτοξευτεί.
Εισοδηματίες: Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακόμη και για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει μέσα στο 2016 καθώς ο μοναδικός τρόπος για να μην φορολογηθούν αυτά, είναι να έχει ακολουθηθεί η επίπονη και κοστοβόρα δικαστική οδός. Όπως αναφέρει και η σχετική νομοθετική διάταξη: «Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων».
Για να δηλώσετε τα ανείσπρακτα ενοίκια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ προκειμένου να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Θα χρειαστούν φωτοτυπίες των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.