ΕΙΔΗΣΕΙΣ
xaris-theoxaris-potami

Aπαντήσεις για το βοσκοτόπι Καλογρίτσα με το κόκκινο δάνειο ζητά ο Θεοχάρης

Με ερώτησή του προς τον Νίκο Παππά ο ανεξάρτητος βουλευτής, ζητά να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση μετά το πλήθος δημοσιευμάτων που θέλουν το επίμαχο δάνειο επιχειρηματία του οποίου έκανε χρήση ο κος Καλογρίτσας ως εγγύηση για το πόθεν έσχες του, να είναι ήδη προσημειωμένο και μη εξυπηρετούμενο από τον ιδιοκτήτη του.

Ο Χάρης Θεοχάρης κάνει λόγο για «πρωτοφανή» και «εξωφρενική» αποκάλυψη σχετικά με το πολυσυζητημένο αγροτεμάχιο της ΑΓΥΙΑ ΑΕ, σημειώνοντας ότι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν τεράστια ελλείμματα και πολιτικές ευθύνες στη διαδικασία ελέγχου του πόθεν έσχες του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών.

Ο ερωτών βουλευτής ζητά απαντήσεις ως προς το μετά από ποιο έλεγχο έγινε αποδεκτό ως εξασφάλιση προσημειωμένο οικόπεδο και με ποια αιτιολογία. Ρωτά επίσης εάν πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο πριν γίνει αποδεκτή η εξασφάλιση, αν υπάρχει γνώση για τις ενέργειες που έχει λάβει η πιστώτρια τράπεζα της εταιρείας ΑΓΥΙΑ ΑΕ για την εξασφάλιση της απαίτησής της και αν ζητήθηκε και λήφθηκε έκθεση εκτίμησης για το εν λόγω οικόπεδο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Επικρατείας

Θέμα: Διαδικασία ελέγχουεξασφαλίσεων για πόθεν έσχες των υπερθεματιστών του διαγωνισμού τηλεοπτικών αδειών

Στο πλαίσιο του κατακλυσμού δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο για το θέμα των διαδικασιών του διαγωνισμού για την χορήγηση τηλεοπτικών αδειών αποκαλύφθηκε πως η εταιρεία ΑΓΥΙΑ ΑΕ, η οποία παραχώρησε ως εγγύηση μέρος της ακίνητης περιουσίας της σε μία από τις εταιρείες που υπερθεμάτισαν στον διαγωνισμό, διατηρούσε μη εξυπηρετούμενοδάνειοστην Λαϊκή Τράπεζα, μετέπειτα Τράπεζα Πειραιώς, με εξασφάλιση προσημείωση επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της.

Καθώς στη διαδικασία δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών όπως περιγράφεται στον Ν. 4339/2015 ο νομοθέτης είναι σαφής ορίζοντας ρητά την ανάγκη για έλεγχο του Πόθεν Έσχες των υπερθεματιστών, προκύπτουν μια σειρά από εύλογα ερωτήματα σχετικά με την επιμέλεια του ελέγχου.

Τα ερωτήματα είναι κρίσιμα, καθώς οι αποκαλύψεις για την ακαταλληλότητα των εξασφαλίσεων που παρασχέθηκαν εκθέτουν τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο οποίος δήλωσε πως ο εν λόγω έλεγχος ήταν τυπικός. Η ακαταλληλότητα και η μη επάρκεια των εξασφαλίσεων συνεπάγεται πως το αναμενόμενο έσοδο που προκύπτει από τον διαγωνισμό τελεί υπό συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Από που προκύπτουν οι εξασφαλίσεις της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Με ποια αιτιολογία και μετά από ποιο έλεγχο έγινε δεκτό ως εξασφάλιση οικόπεδο ήδη προσημειωμένο για την χορήγηση δανείου το οποίο δεν εξυπηρετείται; Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο πριν γίνει αποδεκτή η εξασφάλιση; Υπάρχει γνώση για τις ενέργειες που έχει λάβει η πιστώτρια τράπεζα της εταιρείας ΑΓΥΙΑ ΑΕ για την εξασφάλιση της απαίτησής της; Ζητήθηκε και λήφθηκε έκθεση εκτίμησης για το εν λόγω ακίνητο;

2. Έχουν ληφθεί υπόψη στις παρεχόμενες εξασφαλίσεις της διαδικασίας ελέγχου πόθεν έσχες οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που είναι συνδεδεμένοι με αυτές; Πως επηρεάζουν το τελικό αναμενόμενο δημόσιο έσοδο οι κίνδυνοι των εν λόγω εξασφαλίσεων;

3. Μπορεί να δοθεί μια πλήρης και λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας και των τεχνικών ελέγχου πόθεν έσχες που εφαρμόστηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο;